Kontakt

mibeTec GmbH

Münchener Straße 15
06796 Brehna
Germany

E-Mail: ­contact-denmark.mibetec[at]dermapharm[dot]com

Vores produkter underkastes en streng kvalitetskontrol. Skulle du alligevel have grund til klage, er du velkommen til at kontakte os.

Angiv venligst batchnummeret på det pågældende apparat i din klage. Du finder batchnummeret på fjederen som vist på nedenstående billede.

For at kunne behandle klagen behøver vi din tilladelse til at kontakte dig en enkelt gang af hensyn til proceduren. Markér derfor i nedenstående boks.

Klageformular:

Hermed giver du tilladelse til undtagelsesvis at benytte dine personlige oplysninger.
(Efter indvilligelsen vises der et link til en download)