Privacy policy

1 Privacybeleid van mibeTec GmbH

Wij, de exploitanten van de website www.bite-away.com, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden zich strikt aan de voorschriften voor gegevensbescherming (DSGVO, BDSG, TMG) en andere wettelijke bepalingen. Het onderwerp gegevensbescherming betreft persoonlijke gegevens. Dit is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze omvatten bijvoorbeeld informatie zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook gebruiksgegevens zoals uw IP-adres. We willen u hieronder informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

1.1 Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming

De website www.bite-away.com is een aanbieding van mibeTec GmbH (hierna operator). mibeTec GmbH is dus verantwoordelijk in de zin van artikel 5 II DSGVO.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op het adres dat in de disclaimer staat.

1.2 Doel en reikwijdte van de gegevensverwerking bij het bezoeken van de website

Elk gegevens record bestaat uit:

 • de pagina van waaruit het bestand wordt opgevraagd (de zogenaamde verwijzende URL)
 • de naam van het bestand
 • de datum en tijdstip van het verzoek (het zogenaamde "tijdstempel")
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • de toegangsstatus (bestandsoverdracht, bestand niet gevonden, etc.
 • de gebruikte toegangsmethode (Get, Head, Post) en schendingen ervan (Trace, Flurp, etc.)
 • gebruikte coderingsalgoritme (TLSv1.0, TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3) en codepakket
 • schendingen van HPKP
 • gebruikt http-protocol (HTTP1.0, HTTP1.1, HTTP2.0) en schendingen van de RFC-definitie van het protocol
 • gebruikte overdrachtscompressie (gZIP, Deflate, Brotoli)
 • browser-cachestatus bij herhaald bezoek
 • servercacheantwoorden en wijzigingen
 • schending van CSP (Content-security-policy)
 • schending van laden en aanvragen beperkingen (DDOS)
 • overtredingen van toegangsbeperkingen voor de directory van de server

 

We slaan IP-adressen op in serverlogbestanden voor een maximum van 180 dagen (afhankelijk van de datum van het gecreëerde logbestand). Erder gebruik of openbaarmaking van deze gegevens is alleen in geval van een fout met de ontwikkelaar van de website. De evaluatie wordt gebruikt om de werking van de webserver of website te controleren. De opslag vindt plaats om redenen van gegevensbeveiliging, om de stabiliteit en de operationele veiligheid van ons internet optreden te garanderen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 par. 1 lit. B DS-GMO. In principe zullen we uw gegevens niet aan derden doorgeven tenzij u hiermee hebt ingestemd. Voor bepaalde activiteiten (bijv. De hosting van onze website), vertrouwen we echter op het gebruik van serviceproviders, die we meestal via een overeenkomst ervoor laten zorgen dat zij de wettelijke vereisten naleven.

1.3 Verzamelen, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld Als u zich bijvoorbeeld op de website registreert, informatiemateriaal bestelt of zich abonneert op de nieuwsbrief. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie uitsluitend voor het technische beheer van onze websites, om u toegang te geven tot specifieke informatie en voor andere communicatie met u. Wij nemen voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Uiteraard worden de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming in acht genomen. In uitzonderlijke gevallen behouden we ons het recht voor, bijvoorbeeld in het geval van vragen aan/over de producten bite away® en HERPOtherm®, om uw persoonlijke gegevens door te geven aan de momenteel bekende en verantwoordelijke fabrikant.

1.4 Exterene links

Deze website kan kruisverwijzingen (links) bevatten naar externe internetaanbiedingen waartoe dit privacybeleid zich niet strekt. De exploitant van de website biedt toegang tot het gebruik van deze internetaanbiedingen van derden, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, aangezien hij niet de uitgever van deze informatie is, de geadresseerde de verstreken informatie niet uitkiest en de verstreken informatie niet uitkiest, wijzigt of tussendoor opgeslagen heeft. Als u de website verlaat, raden wij u aan om de privacy beleiden van iedere andere bezochte website zorgvuldig te lezen.

2 Gegevensverzameling en -verwerking

2.1 Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, telefoon, berichttekst, adres) alleen binnen de door u verstrekte toestemming. De gegevensverwerking dienen om contact te leggen. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. B DS-GMO. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel te bereiken. Dit is meestal het geval wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de kwestie in kwestie is opgehelderd.

2.2 Contact per E-mail

Als u per e-mail contact met ons opneemt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen om contact met u op te nemen. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. B DS-GMO. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel te bereiken. Dit is meestal het geval wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de kwestie in kwestie uiteindelijk is opgehelderd.

2.3 Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op nieuwsbrieven met algemene en productinformatie op onze website, als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. B DS-GMO met uw toestemming. Bij de registratie voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is de vermelding van een e-mailadres voldoende. Uw toestemming wordt gekregen in het kader van een zogenaamde double-opt-in. Bovendien worden het IP-adres van de oproepende computer en de datum en tijd van registratie vastgelegd. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming met uitwerking voor in de toekomst in te trekken en u af te melden, bijvoorbeeld via de optie in de nieuwsbrief.

3 Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een webpagina opent, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat, in het geval van een login, een karakteristieke string die zorgt voor een duidelijke identificatie van de browser voor de duur van de login. In de regel worden de cookies gebruikt voor het beheren van metadata van websites en bevatten deze geen persoonlijke gegevens. We gebruiken cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Verwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. F DSGVO van de gerechtvaardigde interesse aan de bovengenoemde doeleinden. De op deze manier door u verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. OP deze manier is het voor onze website beheerder niet meer mogelijk om uw gegevens aan u persoonlijk te koppelen. De gegevens samen met andere persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld worden niet door ons opgeslagen. Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u het opslaan van cookies en het verzenden van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. De onderstaande links vertellen u hoe u cookies kunt beheren (en uitschakelen) in verschillende browsers: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari.

4 Gebruik Google producten

4.1 Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het websitegebruik te analyseren. De resulterende gegevens worden gebruikt om onze website en reclame activiteiten te optimaliseren. Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden en uitgevoerd Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Google verwerkt de gebruiksgegevens van de website namens ons en verplicht zich contractueel om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen. Tijdens uw bezoek aan de site worden o.a. de volgende gegevens vast gelegd:

 • opgeroepen pagina‘s
 • Uw gedrag op de pagina’s ( bijvoorbeeld cliks, scroll gedragingen en verblijfsduur)
 • Uw geschatte locatie (Land en stad)
 • Uw IP adres (in verkorte vorm, zodat er geen duidelijke toekenning mogelijk is)
 • Technische informatie zoals browser, internetprovider, terminal en schermresolutie.
 • Bron van herkomst van uw bezoek (via welke website of reclame bent u tot ons gekomen)

Deze gegevens worden verzonden naar een server van Google in de VS. Google voldoet aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst. Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser voor een periode van twee jaar sinds uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige websitebezoeken kunt worden herkend. De vastgelegde gegevens worden samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, die de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Andere gegevens blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen. Als u het niet eens bent met deze werkwijze, kunt u deze voorkomen met de eenmalige installatie van Browser-Add-ons voor deactivering Google Analytics om Google Analytics uit te schakelen.

4.2 Google Adwords Remarketing / Google Tag Manager

We gebruiken Google Remarketing Tags. Dit is een services van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna "Google"). Google gebruikt cookies die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website door uzelf kunt analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt door Google voor de laatste drie cijfers ingekort, een duidelijke toewijzing van het IP-adres is daarom niet langer mogelijk. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Derden, en ook Google, stellen advertenties op websites op internet. Derden, en ook Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze site. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens. Tegen de gegevensverzameling en opslag kan op elk moment bezwaar worden gemaakt, met een uitwerkend effect voor de toekomst. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de pagina te bezoeken om Google-advertenties uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Voor gegevensverzameling en opslag kan op elk moment bezwaar worden gemaakt met uitwerkend effect voor de toekomst. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden van Google. Onze website gebruikt Google Tag Manager voor gepersonaliseerde, interesse en op locatie gebaseerde online advertenties. De optie om de IP-adressen te anonimiseren wordt geregeld in Google Tag Manager via een interne instelling die niet zichtbaar is in de bron van deze pagina. Deze interne instelling is zo ingesteld dat de vereiste anonimisering van de IP-adressen wordt bereikt. U kunt op interesses gebaseerde advertenties voorkomen door deze browserplug-in te installeren door de instalatie van deze Browser-Plugins.

4.3 Google Adwords Conversion Tracking

Deze website maakt ook gebruik van Google Conversion Tracking. Google Adwords zet een cookie op uw computer als u onze website hebt bereikt via een Google-advertentie. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de klant van AdWords bezoekt en de cookies nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke klant van Adwords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van klanten van Adwords. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten van Adwords horen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u ook de vereiste instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die over het algemeen de automatische instelling van cookies deactiveert. U kunt ook cookies uitschakelen voor het bijhouden van conversies door uw browser in te stellen om cookies uit het domein 'www.ads.google.com' te blokkeren. Het privacybeleid van Google over het bijhouden van conversies vindt u hier.

4.4 Lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. Google-lettertypen worden lokaal op onze server geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

4.5 YouTube

Deze website kan ten minste één plug-in van YouTube bevatten die eigendom is van Google Inc., gevestigd in San Bruno, Californië, VS. Zodra je op onze website een pagina bezoekt met een YouTube plug-in, word je verbonden met de servers van YouTube. Tegelijkertijd krijgt de YouTube-server te horen op welke specifieke pagina van onze internetpresentatie u bent geweest. Als je ook bent ingelogd op je YouTube-account, zou YouTube je toestaan je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel te koppelen. U kunt deze mogelijkheid tot toewijzing vermijden als u zich vooraf bij uw account afmeldt. Raadpleeg het privacybeleid op www.youtube.com voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je gegevens door YouTube.

5 Facebook

5.1 Social Plugin

Deze aanbieding maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe tegel, de termen "Vind ik leuk", of een "duim omhoog" -teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van Facebook sociale plug-ins kunnen hier bekeken worden. Wanneer een gebruiker een webpagina van deze aanbieding met een dergelijke plug-in oproept, maakt de browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en daarmee in de website geïntegreerd. De provider heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeert daarom gebruikers op basis van hun kennis. Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker toegang heeft gekregen tot de gewenste pagina van de aanbieding. Als de gebruiker op Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers bijvoorbeeld met de plug-ins werken, en bijvoorbeeld op de knop Like drukken of een opmerking achterlaten, wordt de bijbehorende informatie direct vanuit uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres zal achterhalen en opslaan. Volgens Facebook wordt alleen een geanonimiseerde IP-adres in Duitsland opgeslagen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties voor het beschermen van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook. Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via deze aanbieding gegevens over hem verzamelt en deze associeert met zijn lidgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook afmelden voordat hij de website bezoekt.

5.2 Facebook Website Customer Audiences

We gebruiken binnen onze website de "Website Custom Audiences" -pixels van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, daarbij zijn zogenaamde telpixels geïntegreerd op onze pagina's. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de telpixel een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Dit geeft Facebook o.a. informatie van uw browser dat onze website is bezocht vanaf uw apparaat. Als u een Facebook-gebruiker bent, kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzamelde gegevens en hun gebruik door Facebook. We kunnen alleen kiezen welke segmenten Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze advertentie moeten weergeven. Daarbij gebruiken we een van de twee gebruiksmodelen voor Custom Audiences, waarbij geen gegevensregels, in het bijzonder geen e-mailadressen van onze gebruikers - gecodeerd of niet-gecodeerd - naar Facebook worden verzonden. Voor meer informatie zie het Privacybeleid van Facebook. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dat hier doen.

5.3 Conversiemeting met de conversiepixel van Facebook

Wij maken gebruik van de “conversiepixel” ofwel de bezoekersactie-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Door deze pixel vanuit uw browser op te roepen, kan Facebook vervolgens herkennen of een Facebook-reclameadvertentie succesvol was, dus bijv. tot een online-aankoop heeft geleid. Wij ontvangen van Facebook hierover uitsluitend statistische gegevens die geen betrekking hebben op een concreet persoon. Zo kunnen wij het effect van de Facebook-reclameadvertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden registreren. Met name als u bij Facebook bent aangemeld, verwijzen wij voor het overige naar de privacy-informatie van Facebook.

Ga naar www.facebook.com/settings?tab=ads als u uw toestemming voor de conversiepixel wilt herroepen.

6 Twitter

Dit aanbod maakt gebruik van de buttons van de Twitter-service. Deze buttons worden geleverd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Ze zijn herkenbaar aan termen als "Twitter" of "volg", gecombineerd met een blauwe vogel logo. Met behulp van de button is het mogelijk om een bericht of pagina van ons te delen op Twitter of om ons op Twitter te volgen. Wanneer een gebruiker van eem webpagina van deze website met een dergelijke knop oproept, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt door Twitter rechtstreeks naar de browser van de gebruiker verzonden. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Twitter verzamelt met behulp van deze plug-in en informeren gebruikers op basis van hun kennis. Hierna wordt alleen het IP-adres van de gebruiker, van de URL van de betreffende website bij gebruik van de knop verzonden, en niet voor het gebruikt voor andere doeleinden dan de presentatie van de knop. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter op twitter.com/privacy.

7 Minderjarigen bescherming

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens mag alleen worden gegeven door een persoon die de wettelijke leeftijd hiervoor bereikt heeft. Voor diensten van mibeTec GmbH is de toestemming van een kind vanaf de leeftijd van zestien jaar toegestaan volgens artikel 8 GDPR.

8 Wijzigingen in ons privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat het privacybeleid moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene services, bijvoorbeeld nieuwe services. Het nieuwe privacybeleid wordt dan van kracht op uw volgende bezoek aan ons.

9 Rechten van betrokkenen

Elke betrokkene heeft recht op informatie ingevolge artikel 15 DS-GVO, het recht op een correctie op grond van artikel 16 DS-GVO, het recht op annulering op grond van artikel 17 DS-BER, het recht om de verwerking te beperken overeenkomstig artikel 18 DS-GVO, het recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 DS-GVO en het recht op gegevensoverdracht volgens artikel 20 DS-GVO, voor zover er geen wettelijke bepalingen zijn die dit uitsluiten (met name onder artikel 15, 17 DS-GVO, §§ 34) en 35 BDSG). U hebt het recht om, op grond van artikel 6, lid 1, van de AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) en artikel 6, lid 1, van de AVG (gegevensverwerking) op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van gegevens met betrekking tot u op basis van een belangenafweging, een bezwaarschrift in te dienen.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze aan dergelijke direct mail is gekoppeld. Om uw rechten uit te oefenen, volstaat een brief of een e-mail aan het volgende adres: Datenschutz.mibetec@dermapharm.com.

10 Gegevensoverdracht aan derde landen.

Er vindt geen gegevensoverdacht plaats aan partijen in staten buiten de Europeesche Unie (zogenaamde derde landen) (opmerking : raadpleegt u hiervoor ook nog eens paragraaf 4-6).

11 Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering

In principe maken we geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming of profilering volgens artikel 22 DS-GVO. Als we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen we u hierover apart informeren, als dit wettelijk verplicht is. (Opmerking: raadpleeg de informatie in paragrafen 4-6).

Geldigheid Privacy

Deze privacyverklaring is actueel geldig en stamt uit oktober 2018.

Dermapharm/mibeTec hebben hun uiterste best gedaan voor de juistheid en correctheid van de vertaling van de tekst vanuit de originele Duitse tekst. Helaas kunnen zowel Dermapharm en mibeTec geen verantwoording nemen voor de juistheid en correctheid van deze vertaling. De Duitse originele tekst is en blijft ten allen tijden leidend in alle gevallen.